Attrup Havn

Attrup Bådlaug

Ladepladsen 8
9460 Brovst

info@attruphavn.dk

Havnefoged

41 91 11 69

Lægevagt Region Nordjylland:
70 15 03 00
Falck Vagtcentral:
70 10 20 30
Nordjyllands Politi:
96 30 14 48 eller 114
Dansk Søredningsselskab Løgstør:
27 60 11 07