Generalforsamling

Event details

  • onsdag | 15. februar 2023
  • 19:00
  • Ladepladsen 8 9460 Brovst

Attrup Bådelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 10, onsdag den 15. februar 2023 kl. 19.00 i restauranten på Attrup Havn.

Så er vi startet på et nyt år og som sædvanlig er generalforsamling noget af det første der sker, så derfor indkalder vi til generalforsamling i Attrup Bådelaug d. onsdag d.15/2-2023 i Havne Cafeen Attrup. Se vedhæftet.
Mød op og hør om året der er gået samt den kommende sæson. Attrup Bådelaug er vært med en bid brød mm, så kom og vær med til at gøre det til en hyggelig aften.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

 

4. Satser for kontingent. 

 

5. Indkomne forslag 

5.1: Arbejdsgrupper til diverse opgaver. 

 

6. Valg af bestyrelse 2023. 

På valg er: 

a) Formand, Kim Eg Hansen – modtager genvalg, hvis ikke andre har lyst. 

b) Kasserer, Christian Korsbæk – modtager genvalg, hvis ikke andre har lyst. 

c) Sekretær, Steffen Tommerup – modtager genvalg, hvis ikke andre har lyst. 

 

7. Valg af revisor 

 

8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægternes § 10 være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Med venlig 

Vi ses
Venlig hilsen
Bestyrelsen