Attrup Baadelaugs arbejdsdag og standerhejsning 21. april 2012
Tryk på firkanten med pilene Fuld skærm nederst til højre på bjælken for fuldt skærmbillede