Attrup Baadelaugs arbejdsdag og standerhejsning, lørdag den 30. april 2011
Tryk på firkanten med pilene Fuld skærm nederst til højre på bjælken for fuldt skærmbillede