Attrup Bådelaugs standerhejsning lørdag, den 3. maj 2014
Tryk på firkanten med pilene Fuld skærm nederst til højre på bjælken for fuldt skærmbillede!