Attrup Baadelaug undervises i motorpleje af Henrik Larsen 26. marts 2011
Tryk på firkanten med pilene Fuld skærm nederst til højre på bjælken for fuldt skærmbillede