Flåning af rødspætter
Tryk på firkanten med pilene Fuld skærm nederst til højre på bjælken for fuldt skærmbillede!