Hvordan man sender mail til alle medlemmer

Hvis man har password til vores mail konto info@attruphavn.dk kan man bruge følgende procedure.

Fra en web browser start https://mail.one.com

og logge på med bruger info@attruphavn.dk samt password

I BCC felt skriv "medlemmer"

Hvordan man retter mail listen
Tryk på "kontakter" og vælg gruppen "medlemmer"