Billeder fra standerhejsningen, den 25.04.09
Klik på billederne for at se dem i stor størelse
(Du skal eventuelt trykke på Clrl mens du klikker)

Formandstale Standeren

Fotos: Snell P